ดู Chiangmaigemstone ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
149/6 Moo 1 T.Changphuk A.Muang Chiangmai 50300 Thailand
Tel : 053 414048     Fax : 053 414034    
Mobile : 081-9807176 Phone USA : 206-388-3575
Email : cmgemstones@gmail.com